top of page

Advarseln

Samvittighetens illuminasjon som er forutsagt av vår Mor Maria i Garabandal 1961 vil skje snart for å frelse verden.

ADVARSELEN

Nye profetier mottatt av en europeisk visjonær avslører globale hendelser som vil skje før Jesus kommer tilbake

.

Hvorfor vil Advarselen skje?

  • For å bevise for alle at Gud Existerer.

  • For at alle ska snu seg tillbake til Jesus og Sannhetens Vei.

  • For å svekke effekten av synd og ondskap i verden gjennom konvertering.

  • For å redde oss før Dommens Dag kommer for å gi oss en sjanse til å be for tilgivelse for de synder vi har begått.

  • Å omvende ikke-troende som ikke ville ha en sjanse til frelse hvis denne Barmhjertige Handlingen ikke er forpliktet.

  • For å forsterke troen.

Hva vil skje under advarselen?

Alle over 7 år vil oppleve Jesus Kristus på en mystisk og privat måte, opplevelsen kan være opptil 15 minutter. Det er en Gave fra Gud, vår Fader, gitt å konvertere folk til Sannheten. Det blir som når Dommens Dag vil spille ut, men denne gangen vil du ikke bli Dømt. I stedet får du sjansen til å be om tilgivelse.

To kometer vil kollidere på himmelen. Folk vil tro at det er en katastrofe verre enn et jordskjelv, men det er det ikke. Det er et tegn som viser at Jesus er kommet. Himmelen kommer å bli rød, det vil se ut som en brann og deretter kommer du se et stort Kors i Himmelen for å forberede deg. Ateister vil si at det er en global illusjon. Forskere vil prøve å finne en logisk forklaring, men der vil ikke være noen. Det vil bli spektakulært og vil ikke skade oss fordi Jesus forplikter et Kjærligt Barmhjertighetsverk mot oss.

Våre synder vil bli vist til oss og vi vil føle oss svært fortvilet og skamfulle når våre synder er åpenbart for oss. Andre vil føle styggedom og bli sjokkert av måten deres synder åpenbarer seg for dem at de vil dø før de får sjansen til å be for tilgivelse. Alle vil se i hvilken tilstand deres sjeler befinner seg foran Gud - det gode de har gjort i sine liv og plager som de har forårsaket andre og alt de burde ha gjort, men ikke gjorde. Mange vil falle ned og gråte av lettelse. Gledestårer. Forunderlige og kjærlige tårer. For etter det vil det til slutt være mulig å leve ett nytt liv når vi kjenner hele Sannheten.

 

 

Jesus ber nå alle til å be for sjelene som vil dø ut av sjokk og som muligens bær på dødssynder. Alle trenger å forberede seg nå. Jesus anmoder om at alle ber om tilgivelse for deres synder før Advarselen skjer.

Den Levende Guds Segl

Gud Faderen: Res dere nå og aksepter Mitt Segl, den Levende Guds Segl

Mandag 20. februar 2012. Kl. 00:20

Min elskede datter, Mitt Hjerte, hiver Seg i sorg for Mine barns synder. På samme måte som alle kjære fedre, gjør deres onde hat for hverandre vondt i Mitt Hjerte. Det er som et sverd som gjennomborer Hjertet Mitt, som ikke vil forsvinne.

Jeg er Gud av det mest Høyeste, som på grunn av fri vilje, Jeg har Gitt alle Mine barn, vil måtte tåle smerte, frem til det Nye Paradis på Jorden utvikles. Da vil dere, Mine barn, bli forenet med Min Hellige Vilje. Inntil det skjer, kan det ikke være fred på jorden. Bare når den onde, og de som slavisk følger løgnene han lover, er ødelagte, endelig, kan verdens bli fredelig.

Datteren Min, fortell barna Mine at Jeg ikke setter pris på ideen om å Straffe barna Mine, fordi Jeg elsker dem. De er Mina, Min verdsatte skapelse. At se hvordan den onde har korrumpert deres sjeler er en konstant plage for Meg, Deres Far. Jeg Ønsker at ta dere alle, kjærlige barn som vet og forstår Min Kjærlighet for dere, in i Mitt vakre Nye Paradis på Jorden.

Jeg Lover dere at forfølgelsen blir rask og at dere vil bli beskyttet. Fordi Jeg etterlater  Mitt Segl av Kjærlighet og Beskyttelse nå. Med dette vil dere unngå de som vil føre til vanskeligheter i landene dine.

Mitt Segl er Mitt Løfte om Frelse. Min Kraft vil svulme igjennom dere, med dette Segl og ingen skade vil komme til dere. Dette er et Mirakel, barn, og bare de som bøyer seg før Meg, deres Herre og Skaper av alle ting, som små barn med kjærlighet i sine hjerter for Meg, kan bli velsignet med denne Guddommelige Gave.

 

Res dere nå og aksepter Min Segl, den Levende Guds Segl.

Resitere denne Korstogsbønn (33) for å anerkjenne Mitt Segl og aksepter den med kjærlighet, glede og takknemlighet.

"Å min Gud, min Kjærlige Far, jeg godtar med kjærlighet og takknemlighet Ditt Beskyttende Guddommelige Segl, Din Guddommelighet omfatter min kropp og sjel til evig tid.

Jeg bøyer meg i ydmyk taksigelse og tilbyr min dype kjærlighet og lojalitet til Deg, min Elskede Far.

 Jeg bønnfaller Deg å beskytte meg og mine kjære med denne spesielle Forseglingen, og jeg forbinder livet mitt til Din Tjeneste for evig og alltid.

Jeg elsker Deg Kjære Far

Jeg trøster Deg i disse tider Kjære Far.

Jeg tilbyr Deg Kroppen, Blodet, Sjelen og Guddommeligheten av Din høyt Elskede Sønn i forsoning for verdens synder og frelse for alle Dine barn. Amen."

 

Gå, Mine barn, og vær ikke redd. Stol på Meg deres Elskede Far, som Kjærlig Skapte hver og en av dere. Jeg Kjenner hver eneste sjel, hver eneste del av dere er kjent for Meg. Ikke en av dere er elsket mindre enn den andre. På grunn av dette vil Jeg ikke miste en sjel. Ikke en enkelt.

Vennligst fortsett å be Kransen till Min Guddommelig Barmhjertighet, hver dag.

En dag vil dere forstå hvorfor denne Rensingen er nødvendig.

Deres kjærlige Far i Himmelen,

Gud den Høyeste

Frelsesmedalje

Frelsens Mor: Frelsesmedaljen tilbyr Gaven av Omvendelse

Torsdag 18. juli 2013 kl. 19:14

Mitt barn, jeg ønsker det, vil bli anerkjent at jeg fra nå av vil bli nevnt av min siste tittel gitt til meg gjennom min Sønn, på jorden. I dette Siste Oppdraget vil jeg bli appellert, ved alle anledninger, som Frelsens Mor.

Bildet mitt må opprettes og en Medaljong utpreget, hvor  jeg vil bli plassert på den ene siden med solen bak hodet mitt, og hvor tolv stjerner vil bli vevd inn i en krone av torner som plasseres på hodet mitt. På den andre siden av Medaljongen ønsker jeg å skildre min Sønns Hjerte sammen med de To Frelsens Sverd, som skal krysses på hver side.

 

Frelsens Sverd vil ha et dobbelt formål. Det Første Sverdet vil drepe udyret og jeg har blitt bevilget autorisasjon å gjøre det på den Siste Dagen. Det Andre Sverd vil gjennomtrenge hjertene til de mest forherdete sinnene og vil være Sverdet som vil redde deres sjeler.

 

Denne Medaljongen ska være tilgjengelig i store mengder og da, når den mottas av de som spør om det, må den bli velsignet av en prest og deretter frivillig gitt til andre. Frelsesmedaljen tilbyr Omvendelsens Gave og Frelse.

 

Alle de som mottar Medaljongen, må recitere denne Korstogbønn (115) "For Gaven av Omvendelse"

"Å Frelsens Mor, dekk min sjel med dine Frelses Tårer.

Frigør meg fra tvil.

Løft mitt hjerte slik at jeg kan føle din Sønns Tilstedeværelse.

Gi meg trøst og lettelse.

Be om at jeg virkelig vil bli omvendt.

Hjelp meg å akseptere Sannheten og åpne mitt hjerte for å motta din Sønn, Jesus Kristus, Barmhjertighet. Amen."

 

Mitt barn, vær så snill, har denne Medaljen skapt og laget. Jeg vil veilede deg gjennom hvert trinnog da må du sørge for at den blir tilgjengelig over hele verden.

Gå i fred for å tjene min Sønn.

Din Mor

Frelsens Mor

Sannhetens Bok

Vi trenger hjelp med oversettelsen av Sannhetens Bok til Norsk, vennligst kontakt oss for mer informasjon. 

Hvis du klikker på bildet av Sannhetens Bok, blir du omdirigert til meldingene på Engelsk.

​Korstogbønner

​Litania bønner

Andre bønner

December 30, 2010

Please reload

bottom of page